Ole van der straaten - Hoge gebouwen

 

Harald Ole van der Straaten (Bloemendaal, 3 september 1955) is internationaal business coach met ervaring als CEO in Nederland, de Filippijnen en Mexico.

Ole van der Straaten - foto van Ole

Oles methode: In 6 stappen naar succes

Ole van der Straaten is ervaringsdeskundige en begeleidt al jaren succesvolle ondernemers. In zijn carrière heeft Ole veel pieken en dalen gekend en ook met name  veel geleerd van zijn fouten. Deze kennis deelt hij met de mensen die hij coacht. Gedurende zijn vele coachende gesprekken ontdekte hij bepaalde gedragspatronen en ontwikkelde hij een methode waarbij door het nemen van kleine stappen er grote positieve veranderingen zichtbaar werden. Hij begon zijn methode toe te passen in de praktijk en deze bleek te werken.

Zijn BSP-model bleek voor iedereen en in iedere situatie toepasbaar te zijn. Zijn boek no more missing out maakte van iedereen zijn eigen persoonlijke coach. Sommigen zagen al na een dag zichtbare verandering, anderen na een paar weken, maar het feit was dat het werkte.

Inmiddels werken er meerdere ondernemers met het BSP-model van Ole en worden de termen P en S veel gebruikt in de dagelijkse praktijk. Ole heeft besloten zijn model ook toegankelijk te maken voor de mensen die hij niet persoonlijk coacht. In zijn handzame boek No More Missing Out legt hij het BSP-model uit en geeft hij daarmee het grote publiek toegang tot zijn unieke methode.

Lees meer over het BSP-model.

Studie Ole van der Straaten

Ole van der Straaten is civiel jurist (Rijksuniversiteit Leiden, 1979) en gediplomeerd coach (3 jarige opleiding Professionele Communicatie, Phoenix Opleidingen Utrecht, 2015).

Loopbaan Ole van der Straaten

Van der Straaten begon zijn zakelijke loopbaan in 1981 als trainee bij Unilever (FMCG) in dochterbedrijf Lever Sunlight in Vlaardingen. Zijn eerste taken bestonden uit het als vertegenwoordiger bedienen van zelfstandige ondernemers, het verzinnen van promotionele acties voor wasmiddelenmerk OMO en het beantwoorden van consumentenklachten. Na zeven jaar werd hij benoemd tot General Manager van Elida Gibbs, het toenmalige dochterbedrijf voor toiletartikelen van Unilever Nederland, dat hij van de grond af mocht opbouwen. Twee jaar later werd hij uitgezonden naar de Filipijnen waar hij eerst Vice Chairman en vervolgens Chairman van het lokale Unilever bedrijf was. Na ook hier naam te hebben gemaakt als business builder, werd hij in 1995 uitgezonden naar Mexico waar het lokale Unilever bedrijf in zwaar weer was geraakt ten gevolge van de ernstigste economische crisis ooit (de zgn Tequila crisis). Van der Straaten kreeg vrij spel om het portfolio aan bedrijven op te schonen door middel van drie bedrijfsverkopen en even zoveel bedrijfsaankopen waaronder marktleider in consumentenijs Helados Holanda. Na Unilever Mexico in vier jaar tijd financieel gezond te hebben gekregen, vertrok Van der Straaten naar het Unilever hoofdkantoor in Rotterdam waar hem de functie van Senior Vice President Icecream Category wachtte. Hier werd hij verantwoordelijk voor de strategie van consumentenijs wereldwijd. In deze baan, die achteraf maar achttien maanden heeft geduurd, smeedde hij – samen met een team van experts op het gebied van productie, innovatie, verkoop, logistiek en marketing en in consultatie met de top 10 consumentenijs leiders binnen Unilever wereldwijd – een strategie die Unilever’s consumentenijs business in de jaren hierna aanzienlijk winstgevender heeft gemaakt. Na negentien jaar verruilde Van der Straaten Unilever voor het vooral Nederlandse fusiebedrijf in supermarktformules Laurus. Dit bedrijf bestond uit 8 ketens met alle een verschillende aanpak in logistiek, IT en marketing. Zijn opdracht was het behalen van de papieren winstverwachting. Zijn missie liep echter uit op een mislukking: na veertien maanden werd hij vanwege tekortschietende resultaten ontslagen. In 2003 richtte Van der Straaten detacheringsbedrijf VOC Maatwerk op. Dit bedrijf, dat zich specialiseerde in het plaatsen van schuldhulpverleners bij Nederlandse gemeenten, groeide uit tot marktleider in 2009. In 2010 werd het Kabinet Rutte I ten gevolge van de economische crisis genoodzaakt tot een harde ingreep in de sociale zekerheid. Hierdoor raakte VOC Maatwerk in financiële problemen. Begin 2013 werd het bedrijf failliet verklaard waarna het een succesvolle doorstart heeft gemaakt onder een andere naam. In 2013 heeft Van der Straaten zijn adviespraktijk opgezet (Young President Coach). Hierin begeleidt hij young entrepreneurs in het sterker maken van hun bedrijven. Naast coaching geeft hij ook trainingen. Zijn gebieden van focus zijn business building en ego management.